Home
Slavimo važne trenutke – 115 godina Neuroth
Slavimo važne trenutke

Slavimo važne
trenutke

Slavimo 115 godina Neuroth

Neuroth slavi dvije godišnjice,
proslavite i vi sa nama

Zapratite nas na Facebooku i Instagramu i proslavite s nama važne trenutke. Za sudjelovanje ostavite komentar ispod objave o nagradnom natječaju i osvojite ulaznice za koncert Andrea Riuea, bocu pjenušca ili majicu za važne trenutke.​

Facebook Instagram

115 godina Neuroth tradicije i 10 godina boljeg sluha u Hrvatskoj

Kada je Paula Neuroth, koja je i sama patila od oštećenja sluha, otvorila je „1. specijaliziranu kuću za aparate za nagluhe osobe“, počela je mijenjati živote mnogih ljudi na bolje i tako postavila temelje za našu uspješnu priču.

115 godina kasnije, mala trgovina na Blechturmstraße razvila se u jednu od vodećih tvrtki za akustiku slušnih pomagala, koja zapošljava više od 1200 ljudi na više od 250 lokacija diljem Europe.

Od početka rada na hrvatskom tržištu beskompromisno smo uveli razinu kvalitete i standard usluge koji su sinonim za Neuroth diljem Europe.​ Osobito nas veseli što smo uz postojeća dva slušna centra u Zagrebu te po jedan u Splitu, Osijeku, Dubrovniku, Varaždinu i Rijeci, otvorili i prvi slušni centar specijaliziran za dječju akustiku u Hrvatskoj.​ Ovime potvrđujemo da su naši klijenti prepoznali i nagradili naš rad i trud te nam na taj način omogućili da postanemo još dostupniji i prepoznatljiviji kao lider na tržištu slušnih pomagala u Hrvatskoj i Europi i na tome im zahvaljujemo.

Neuroth u Hrvatskoj

Pravila nagradnog natječaja „Slavimo važne trenutke“

 

Članak 1.

Organizator
Nagradni natječaj priređuje i organizira Neuroth slušna pomagala d.o.o., Heinzelova 4/a, Zagreb, OIB: 70178250686 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije usluga i proizvoda Organizatora. Nagradni natječaj traje od 25.5.2022. do 30.6.2022. u 23:59 sati, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Članak 3.

Fond nagrada koji utvrđuje Organizator
Ukupno 126 nagrada, dodjeljuju ovisno o rangu:

  • 1 x dvije ulaznice za koncert Andréa Rieua, koji će se održati 25.11.2022. u Zagrebu (1. mjesto)
  • 10 x boca Tomac pjenušca (2. – 11. mjesto)
  • 115 x ”Majica za važne trenutke“. (12. – 126. mjesto)

Nagrade nisu prenosive na treće osobe, niti su zamjenjive za drugu robu, usluge ili novac.

Dobitnik nema pravo na izbor poklona. Dobitniku će nagrada biti dostavljena na kućnu adresu te se primitak paketa smatra preuzimanjem nagrade, a time prestaju sve obveze Organizatora prema istome. Ako dobitnik Natječaja ne preuzme nagradu u roku od sedam dana, odbije ili nije u mogućnosti prihvatiti nagradu, odriče se prava na nagradu te se ista dodjeljuje prvom sljedećem Sudioniku određenom prema rangu opisanom u ovim Pravilima nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila).

Članak 4.

Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenim mrežama Facebook (www.facebook.com) i Instagram: (www.instagram.com).

U nagradnom natječaju nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Organizatora i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, bračni ili izvanbračni drugovi, djeca, sestre i braća).

Članak 5.

Način sudjelovanja i odabir dobitnika
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

  1. Zapratiti profil Organizatora https://www.instagram.com/neuroth_hrvatska/ ili https://www.facebook.com/neuroth.hr
  2. Ispod statične objave koja komunicira nagradni natječaj na Facebook ili Instagram profilu Organizatora, navedenom u prethodnoj toč. ovog članka, opisati jedan od najvažnijih trenutaka u životu i kako ih je osoba proslavila te označiti osobu s kojom je to napravila.

U završni odabir za nagradu ulaze svi sudionici koji su u propisanom roku ispunili sve uvjete i korake ovog natječaja. Sudionik može više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, ali može osvojiti samo jednu nagradu.

O dobitnicima natječaja dana 08.07.2022. odlučivat će tročlana komisija (žiri) Organizatora na temelju kriterija kreativnosti i originalnosti objave. Sudionici kreativnost mogu iskazati pisanjem teksta ispod objave o natječaju.

Dobitnici će biti objavljeni na web stranici i Facebook profilu Organizatora u roku od četrnaest (14) dana nakon završetka Nagradnog natječaja. Svaki dobitnik dužan je najkasnije sedam nakon objave dostaviti putem direktne poruke osobne podatke potrebne za dostavljanje i preuzimanje nagrade (ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona i/ili broj mobitela). Ako dobitnik propusti to učiniti, odabrat će se novi dobitnik.

Članak 6.

Sudionici u nagradnom natječaju
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Ovaj Nagradni natječaj ne nameće bilo kakvu obvezu kupnje u zamjenu za sudjelovanje.

Članak 7.

Pogreške i neregularne prijave
Pogrešni ili nepotpuni ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nevažeći su i kao takvi ne daju pravo na nagradu.

Članak 8.

Publicitet
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici daju svoju suglasnost za korištenje njihovih tekstualnih uradaka objavljenih za svrhu sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju u svim promotivnim komunikacijskim kanalima Organizatora.

Članak 9.

Malodobni sudionici u nagradnom natječaju
Malodobne osobe nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Članak 10.

Korištenje osobnih podataka
Organizator pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom.

Osobni podaci koji se prikupljaju su ime, prezime, adresa, e-mail, telefonski broj, komentar na Instagram profilu Organizatora, tekstualni uratci objavljeni radi sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju dobitnici nagrada su suglasni da Organizator smije objaviti i koristiti njihove osobne podatke bez naknade u tiskanim, zvučnim, slikovnim i video komunikacijskim kanalima.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju i dostavom svojih osobnih podataka na način određen ovim Pravilima sudionik daje svoje izričitu suglasnost za korištenje Sudionikovih osobnih podataka u skladu s odredbama ovih Pravila, kao i u skladu s odredbama Pravila privatnosti Organizatora natječaja koja su navedena na službenim web stranicama Organizatora (https://hr.neuroth.com/izjava-o-privatnosti/).

Svrha prikupljanja osobnih podataka je izvršavanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka), tj. identifikacija dobitnika, dostava nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju i javno objavljivanje dobitnika. Voditelj obrade osobnih podataka je Neuroth slušna pomagala d.o.o., Heinzelova 4/a, Zagreb, a podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama.

Podaci se obrađuju u Republici Hrvatskoj, a prikupljeni osobni podaci brisat će se po ispunjenju svrhe, a najduže nakon proteka razdoblja od 1 (jedne) godine.

Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetnog Natječaja je na temelju dobrovoljnog sudjelovanja u Nagradnom natječaju, a uvjet je je za ispunjenje ugovora, tj. u slučaju da sudionik (vlasnik osobnih podataka) odluči ne podijeliti svoje osobne podatke s Organizatorom, neće ostvariti pravo na dodjelu nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju.

Voditelj obrade će u svakom trenutku omogućiti sudioniku pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, te ispraviti netočne podatke ili izbrisati osobne podatke sudionika na njegov zahtjev. Sudionik ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka i uložiti prigovor na obradu.Za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu zastita.podataka@neuroth.com, a sudionik je ovlašten podnijeti i prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 11.

U slučaju spora
Za slučaj spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 12.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Predmetni Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 13.

Objava pravila
Ova Pravila bit će objavljena na web stranici Organizatora: www.neuroth.hr, na Facebook profilu te putem poveznice u opisu Instagram profila Organizatora.

 

Dobitnici nagrada

 

1 x dvije ulaznice za koncert Andréa Rieua, koji će se održati 25.11.2022. u Zagrebu (1. mjesto):
Marjan Horvat

10 x boca Tomac pjenušca (2. – 11. mjesto):
Danijela JV, Irena Fabijanić, Josipa Talargić, Krunoslav Prečko, Mateja Mikuš Bučec, Milica Lučić, Mirko Đivić, Nikolina Radeljak, Predrag Radošević, Tina Sovic, ​

115 x ”Majica za važne trenutke“. (12. – 126. mjesto):
Allen Topić, Ana Petrlić, Angela Tomas, Anita Bronić, Aya Dan Glokta, Bosiljka Stojanović, Dajana Gugo, Daniela Savinovski, Danijela Roso Rušnov, Dino Kerin, Doriana Dunatov, Dragica Ivković, Duje Amižić, Đurđica Sever,Filip Vidović, Franjo Petek, Goran Jelena Petrović, Gordan Plesnik, Gordana Arić, Gordana Marčin, Gordana Miškulin, Helena Lena Vidovic, Ilir Osmani, Ivana Jurcic, Ivana Malogorski, Ivana Pavlovic, Ivanka Marić, Ivka Odvorčić, Ivor Vidović, Jadranka Klaj, Jana Mladin, Jasna Musulin, Jelena Rajčić, Josip Zvonko, Julija Buzov-Matuzovic, Karmen Bego, Klara Duco, Krešimir Horvat, Kristina Škrlec, Lisica Petra, Ljilja Čevapović, Maja Knepr Šegina, Majda Milevoj Klapčić, Mariagrazia Ćavar, Marija Zdunic, Marijana Mikinac Šumanovac, Marina Jurlina, Mario Plavooky Aga, Marko Šumanovac, Milan Podnar, Milica Lučić, Mirela Sudić, Mirjana Peulja Madunić, Mirjana Vlašić, Monika Kralj, Nada Bogovic, Nada Fuderer, Nediljka Jakšić, Nevena Miljuš, Nikolina Buble, Nikolina Polic, Orhideja Kutic, Paulina Smoljan Niemcic, Ružica Valentini Tuđa, Sanja Červar, Sanja Matijević, Sanya Filipovic, Sasa Pinelić Causevic, Senka Kurilj, Snezana Francki, Snježana Pivac, Štefica Čelap, Suzana Jurković Deliija, Vlatka Majcen, Žana Plažanin, Zdenka Pofuk Petek, Zdenka Žugec Marić, Željka Siser, Željka Vugec, Željka Zovko, Zvonko Horvat

Čestitamo svima od srca i zahvaljujemo što se upravo s nama podijelili one najvažnije trenutke vašeg života.​