Home
Slušni aparati
Servis za slušne aparate

Neurothov servis za slušne aparate

Cjelovita usluga

Prije, za vrijeme i nakon kupnje kao Neurothovom kupcu na raspolaganju vam je sveobuhvatna ponuda usluga koja za cilj ima samo jedno: na najbolji vas mogući način pratiti i savjetovati na putu do boljeg sluha. Naši visoki zahtjevi u pogledu kvalitete omogućuju da se u svakom Neurothovom slušnom centru o vama vodi potpuna briga.

Dogovorite termiin
Die perfekte Welle